ไม่รู้จิต รู้ใจ มันอยู่ไหน
วิ่งหนีไป ไกลลับ สุดฝั่งฝัน
แต่เพียงเธอ ดีดนิ้ว ใจกลับพลัน
จากฝั่งฝัน วิ่งตรงดิ่ง เข้าหาเธอ

Comment

Comment:

Tweet

#1 By 0874295546 (112.142.108.180) on 2010-07-17 13:36